European Trauma Course

Data wydarzenia: 21.02.2020

serdecznie zapraszamy na „European Trauma Course”, który odbędzie się w Centrum Symulacji Medycznej w dniach 28.06.2020 r. - 01.07.2020 r. w ramach realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu projektu POWER pod nazwą „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu". Udział w kursie mogą wziąć lekarze specjaliści i w trakcie specjalizacji (wszystkie tryby) z chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.

 

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Rekrutacja trwa do 10.02.2020 r. do 15.03.2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

W załączeniu zaproszenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, warunki rekrutacji, regulamin, formularz rejestracyjny ETC oraz deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

 

Z wyrazami szacunku,

 

mgr Katarzyna Czech

Zakład Symulacji Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Tytusa Chałubińskiego 7a , 50-368 Wrocław

e-mail: katarzyna.czech@umed.wroc.pl

tel. 71 784 19 50

Powrót do szkoleń