ogłoszenia różne

  • w załączeniu  pismo od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – odpowiedź w sprawie procesów dekontaminacji (testów biologicznych)..

    poniżej przedstawiamy notatkę Zespołu Radców Prawnych NIL odnośnie ochrony wizerunku osób wykonujących zadania na rzecz samorządu lekarskiego.

  • Wzór Wniosku i Oświadczenia  dla lekarzy POZ posiadających specjalizację (do pobrania poniżej)

  • Wzór  Wniosku  i  Oświadczenia  dla lekarzy  udzielających świadczeń w zakresie POZ przez okres  nie krótszy  niż 10 lat  przed dniem 29.09.2017. (do pobrania poniżej)