ogłoszenia różne

 • W  imieniu  Komisji  Kultury  Okręgowej Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  uprzejmie
  proszę  o   rozpowszechnienie w  aktualnych numerach pism i na stronach
  internetowych przesłanej w  załączniku   informacji  dotyczącej  Międzynarodowej
  Wystawy Fotograficznej Lekarzy pod hasłem "Mój świat..."

   
  Pozdrawiam  i dziękuję!

  --------------------------------
  Z poważaniem
  Iwona  Szelewa
  Kierownik Sekretariatu

  Koordynator Klubu Lekarza
  Okręgowej Izby Lekarskiej  
  w  Łodzi
  tel. 42  683 17 01
  e-mail: biuro@oil.lodz. <mailto:biuro@oil.lodz.pl> 

 •  

 • Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego o rozpowszechnienie wśród lekarzy zachęty do kontaktu w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z pobytu /pracy w Wielkiej Brytanii. Kontakt z Panem Paulem Laffinem (email: plaffin@bma.org.uk)

 • Powiat przemyski - zapytanie ofertowe w sprawie wystawiania kart zgonu

 • w załączeniu  pismo od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – odpowiedź w sprawie procesów dekontaminacji (testów biologicznych)..

  poniżej przedstawiamy notatkę Zespołu Radców Prawnych NIL odnośnie ochrony wizerunku osób wykonujących zadania na rzecz samorządu lekarskiego.

 • Wzór Wniosku i Oświadczenia  dla lekarzy POZ posiadających specjalizację (do pobrania poniżej)

 • Wzór  Wniosku  i  Oświadczenia  dla lekarzy  udzielających świadczeń w zakresie POZ przez okres  nie krótszy  niż 10 lat  przed dniem 29.09.2017. (do pobrania poniżej)