ogłoszenia różne

  • Odpowiedź Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Niemczech dr n.med. Bogdana Miłka na apel o zwrot polskich lekarzy na dole strony plik pdf
  • Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego o rozpowszechnienie wśród lekarzy zachęty do kontaktu w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z pobytu /pracy w Wielkiej Brytanii. Kontakt z Panem Paulem Laffinem (email: plaffin@bma.org.uk)

  • Powiat przemyski - zapytanie ofertowe w sprawie wystawiania kart zgonu

  • w załączeniu  pismo od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – odpowiedź w sprawie procesów dekontaminacji (testów biologicznych)..

    poniżej przedstawiamy notatkę Zespołu Radców Prawnych NIL odnośnie ochrony wizerunku osób wykonujących zadania na rzecz samorządu lekarskiego.

  • Wzór Wniosku i Oświadczenia  dla lekarzy POZ posiadających specjalizację (do pobrania poniżej)

  • Wzór  Wniosku  i  Oświadczenia  dla lekarzy  udzielających świadczeń w zakresie POZ przez okres  nie krótszy  niż 10 lat  przed dniem 29.09.2017. (do pobrania poniżej)