Solidarni z UKRAINĄ

UWAGA!

OIL w Rzeszowie utworzyła specjalne subkonto pomocowe. Prosimy o wpłaty z dopiskiem "pomoc dla Ukrainy".

63 1240 4751 1111 0011 1189 9792

 

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Biura Stefanią Kościółek i podanie swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail.


 

https://nil.org.pl/dzialalnosc/pomoc-dla-ukrainy/5938-pomoc-dla-lekarzy-lekarzy-dentystow-z-ukrainy-i-ich-rodzin


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że wystawiając e-recepty dla osób z Ukrainy, które nie posiadają numeru PESEL, należy pamiętać o wydrukowaniu jej w formie zawierającej kod paskowy. Nie ma możliwości aktywacji recepty za pomocą czterocyfrowego kodu w aptece. Prosimy o tym pamiętać, w przeciwnym razie nie będzie można jej zrealizować!

W chwili obecnej recepty wystawiane osobom z Ukrainy (nie posiadającym statusu uchodźcy) są realizowane z pełną odpłatnością – nie są refundowane. Prezes NRL, który rozmawiał w tej kwestii z Ministrem Zdrowia, uzyskał informację, że ten problem zostanie rozwiązany do końca tygodnia.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL


Koleżanki i Koledzy,

wczoraj, 27 lutego 2022 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zebrało się w trybie pilnym w celu omówienia sytuacji i konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia postanowiono o przeznaczeniu 200 tys. zł na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy. Wysokość kwoty wynika z ograniczeń regulaminowych, ale w przypadku jej wykorzystania, PNRL będzie decydowało o uruchomieniu kolejnych środków finansowych.

Został powołany specjalny zespół, który będzie koordynować wszystkie działania Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie pomocy w tym kryzysie humanitarnym.

Fundacja Lekarze Lekarzom zgłosiła również gotowość do przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów potrzebnych lekarzom i lekarzom dentystom opiekującym się uchodźcami z Ukrainy, placówkom medycznym na pograniczu oraz na indywidulaną pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy, przebywających na terenie Polski. Kontakt: tel. 22 559 13 22, e-mail: fundacja@hipokrates.org.

Pragnę Was też poinformować, że zwróciłem się do rosyjskich organizacji medycznych z apelem o natychmiastowe potępienie działań zbrojnych prowadzonych przez rząd rosyjski na Ukrainie. Od odpowiedzi uzależniam dalsze działania – m.in. w razie braku reakcji świadczących o humanitaryzmie, solidarności z cierpiącymi i potępieniu agresji, wystąpię z wnioskiem o zawieszenie ich członkostwa w gronie światowych organizacji medycznych do chwili opuszczenia Ukrainy przez rosyjskie wojska.

Ponadto, Naczelna Izba Lekarska uruchomiła specjalną skrzynkę mailową pomocNIL@hipokrates.org, na którą można przekazywać informacje o przeprowadzanych akcjach humanitarnych, zgłaszać zapotrzebowanie na materiały medyczne dla placówek opiekujących się uchodźcami z Ukrainy oraz kierować prośby o pomoc dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, przebywających w naszym kraju, oraz dla tych, będących na Ukrainie.

W tym celu zostanie również uruchomiona specjalna infolinia w języku ukraińskim, ułatwiająca komunikowanie się i bieżące przekazywanie potrzeb do ww. zespołu koordynującego.

Apeluję do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o włączenie się do pomocy uchodźcom z Ukrainy organizowanej przez Okręgowe Izby Lekarskie. Większość z nich zamieściło już informacje o działaniach na swoich portalach internetowych, bądź społecznościowych.

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


https://nil.org.pl/aktualnosci/5929-pnrl-i-konwent-prezesow-o-sytuacji-w-ukrainie-oraz-apel-o-oddawanie-krwi

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/5932-swiadczenia-dla-obywateli-ukrainy

https://fpmw.pl/branzowa-akcja-humanitarna-polskiej-stomatologii/

Powrót do aktualności