Dystrybucja środków ochrony

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska

Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski 

Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja

Prezes

Naczelnej Rady Lekarskiej

 

UWAGA!

do dnia 26.05.2020 (wtorek) można zgłaszać się po odbiór środków ochrony. Pozostałe środki zostaną przekazane do dyspozycji personelu medycznego DPS oraz Hospicjów

OIL w Rzeszowie informuje, iż dotarły środki ochrony, które  izby lekarkie otrzymały dzięki Fundacji "Lekarze Lekarzom" wspartej przez Panią Dominikę Kulczyk za co serdecznie dziękujemy.

Dystrybucja środków dla aktywnie działających w zawodzie lekarzy i lekarzy dentystów (maski chirurgiczne - 5,77/osobę, maski FFP N95 -8,71/osobę, kombinezon - 0,57/osobę, gogle - 0,62/osobę, przyłbice 0,57/osobę) odbywa się zgodnie z harmonogramem:

1. Lekarze dentyści - poprzez Komisję Stomatologicznę ORL w Rzeszowie

2. Lekarze POZ - poprzez Porumienie Zielonogórskie

3. Szpitale - odbiór w siedzibie OIL ul. Dekerta 2

4. AOS oraz pozostałe NZOZ-y - odbiór w siedzibie OIL ul. Dekerta 2.

 

 

Obrazy

Powrót do aktualności