Apel do lekarzy w sprawie obecnej sytuacji epidemiologicznej

Salus aegroti suprema lex esto

 

Apel

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

      W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz kolejnymi pozytywnymi wynikami na obecność  zakażenia wirusem SARS 2019-CoV-2  przypominamy, że zgodnie z Art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej powołaniem każdego lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. 

      Pandemia wirusa SARS 2019-CoV-2 wzbudza w każdym z nas niepokój i obawę. Większość lekarzy spotyka się z taką sytuacją po raz pierwszy w życiu zawodowym. Pamiętajmy jednak, że zdecydowana większość pacjentów zgłasza się obecnie do lekarza z typową infekcją wirusową nie mającą nic wspólnego z zakażeniem groźnym wirusem. Epidemia wirusa nie spowodowała również zmniejszenia odsetka typowych dla naszego obszaru klimatycznego innych schorzeń, w tym stomatologicznych.  Zachowajmy rozsądek i empatię, spokojnie wykorzystujmy naszą wiedzę i doświadczenie.

      Wszystkie instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia oraz dyrekcje placówek medycznych zobowiązane są do należytego zabezpieczania lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia w niezbędny sprzęt ochronny, szczególnie w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego.  Zgodnie z Art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarz tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach może nie podjąć lub odstąpić od leczenia z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki.

     Pamiętajmy o naszym powołaniu i obowiązkach. Egzekwujmy nasze prawa. 

 

dr n.med. Wojciech Domka

Prezes ORL w Rzeszowie

 

lek. Krzysztof Marchewka

Przewodniczący Komisji Etyki ORL w Rzeszowie

Obrazy

Pliki do pobrania

Apel.docx
Powrót do aktualności