koronawirus - informacje dla lekarzy

  • Tarcza antykryzysowa – informacje praktyczne:

    https://nil.org.pl/tarcza-antykryzysowa

    Jak łączyć świadczenia z tytułu Tarczy: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/praktyka-lekarska/4705-jak-laczyc-swiadczenia-z-tytulu-tarczy

  • Pismo Wojewody Podkarpackiego: W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Izby naszego zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania na terenie województwa podkarpackiego, a następnie przekazywanie do tut. urzędu wojewódzkiego zebranych przez Izbę zgłoszeń.(do pobrania w pliku poniżej)

  • Szanowni Państwo. Uprzejmie proszę o przesyłanie do mojej wiadomości posiadanych przez Państwa informacji o wszelkich brakach w zaopatrzeniu w niezbędny sprzęt chroniący lekarzy i lekarzy dentystów przed koronawirusem – ze wskazaniem, w miarę możliwości, jakiego sprzętu i środków ochrony osobistej, w jakiej placówce i w jakiej ilości brakuje. Rzecznik Praw Lekarza Dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski Naczelna Izba Lekarska e-mail : sekretariat@hipokrates.org
  • OIL w Rzeszowie zwraca się z prośbą o informacje dotyczące lekarzy, którzy zarazili się wirusem SARS-CoV2 w trakcie wykonywania zawodu u w podmiotach działalności leczeniczej celem moniotorowania skali epidemii oraz organizowania stosownej pomocy. Prosimy o kontakt z Biurem Izby. Telefony kontaktowe 515 170 815 i  607 365 537.
  • Szanowni Państwo, w związku z docierającymi do Sekretariatu NIL sygnałami, które mogą wprowadzać w błąd środowisko lekarskie, informujemy, że zawarta przez Ministerstwo Zdrowia i PZU umowa ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i pozostałego personelu medycznego pracującego w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (o czym informował portal http://pielęgniarki.info.pl oraz "Gazeta Ubezpieczeniowa", gu.com.pl) nie była konsultowana z Naczelną Izbą Lekarską. Pragniemy zwrócić uwagę, że umowa ta obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych przeznaczonych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.  Z tego powodu  przedstawiciele samorządów zawodów medycznych wczoraj, tj. 1 kwietnia br. skierowali apel do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową odnastępstw nieszczęśliwych wypadków. W dokumencie tym zapisano m.in.: "Samorządy zawodów medycznych apelują do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia. Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa."Dokument  podpisany został przez  prezesów:  Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Izby Fizjoterapeutówdostępny jest na https://nil.org.pl/aktualnosci/4597-nnw-dla-personelu-medycznego-w-czasie-epidemii. Pragniemy dodać, że w dniu 26 marca br. Prezydium NRL zwróciło się z apelem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii, który również dostępny jest na stronie http://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1585301955_pa011-20-viii.pdf
Powrót do aktualności